مهره شطرنج تمام چوب

دسته:

توضیحات

ارتفاع ۱۱۰ سانتیمتر