میز نهار خوری جسول کلاسیک

توضیحات

میز نهار خوری پایه جسو صفحه سنگ