میز نهار خوری مینیمال

توضیحات

میز نهار خوری شیشه ای چوب روس 6 نفره