میز نهار خوری بارکاو

نهار خوری 4 پایه منبت با صفحه سنگ

توضیحات

میز نهار خوری پایه منبت با صفحه سنگ

چوب گردو (رنگ چوب و سنگ به سلیقه مشتری انتخابی میباشد)

(رنگ چوب : گردویی روشن – متوسط – تیره – رنگ های پوششی – پتینه )

طول 6 نفره 200 عرض 100 طول 8 نفره 240 عرض 110

صفحه سنگ

توضیحات تکمیلی

نوع چوب

گردو

رنگ چوب

گردویی روشن – متوسط – تیره – رنگ های پوششی – پتینه

6 نفره

طول 200 عرض 100 سانتی متر

8 نفره

طول 240 عرض 110 سانتی متر

صفحه

سنگ