کنسول بار چوبی لیماک با پایه استیل

کنسول بار پایه استیل

توضیحات

کنسول بار پایه استیل یا میز بار چوبی با پایه های استیل

مجموعه چهارضلعی تولید کننده انواع مبلمان، جلو مبلی و کنار مبلی، میز نهار خوری و مدیریت، صندلی، کنسول و اکسسوری سفارشی در مشهد کنسول بار چوبی لیماک

  • میز بار برای منزل